: :  Vi tilbyr

  • Deteksjon og påvisningsutstyr
  • IKT og Geoteknikk
  • Landmåling
  • Mobilløsninger
  • GPS
  • Kart

: :  Pressemeldinger

 
Nye rutiner for gravemelding og kabelpåvisning
 
Gravemeldings- og påvisningstjenesten - nye kart
 
Geomatikk AS

Geomatikk AS

Besøksadresse:
Økernveien 94
Postadresse:
0579 OSLO
Telefon:
810 33 400
E-post:
Nettside:
Nettbutikk:
Skriv ut
Geomatikk AS

Geomatikk AS opererer en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvising med tilknyttede tjenester som søknadsbehandling for vei og VA, samt koordinering av planer - KGrav.

Selskapet er landets ledende miljø innen dokumentasjon av ledningsnett, samt råte- og tilstandskontroll av stolper.

Selskapet henvender seg til ledningseiere, entreprenører, offentlig virksomhet og bedrifter i det private næringslivet.

Gravemelding og kabelpåvisning
Geomatikk utfører en landsdekkende gravemeldings- og kabelpåvisningstjeneste for mange kommuner, e-verk og andre eiere av infrastruktur. Registrer henvendelsene på vår Kundeportal - eller kontakt vårt kundesenter. Se komplett oversikt på www.gravemelding.no

Det er etablert en web-basert løsning – Kundeportalen - for registrering av henvendelser som er tilgjengelig gjennom www.gravemelding.no. Her kan man enkelt søke om gravetillatelse eller klarering av området for kabler/ledninger. Våre kundesentre håndterer også henvendelser som kommer inn via e-post og telefon 09146.

Kommer gravearbeidene i konflikt med infrastruktur vil Geomatikk sørge for påvisning av denne infrastrukturen i felt, slik at denne ikke blir skadet.

Kart for planlegging og prosjektering
Trenger du kart for planlegging og prosjektering kan dette bestilles gjennom Kundeportalen for de netteiere som Geomatikk utfører denne tjenesten for. Kundeportalen er tilgjengelig på www.gravemelding.no.

Innmåling av ledningsnett
Geomatikk er landets ledende miljø innen dokumentasjon av ledningsnett og har god kompetanse på de fleste NIS og GIS-system som er i bruk på det norske markedet.

Vi benytter avansert feltdatafangstverktøy og har moderne utstyr for geografisk posisjonering som registrerer nettet med avtalt nøyaktighet i henhold til den enkelte netteiers spesifikasjon. Geomatikk har etablert en effektiv produksjonslinje som kan levere data direkte inn i kundenes nettinformasjonssystem.

Landmåling
Vårt søsterselskap Geomatikk Survey AS er et av landets ledende innen geomatikk, modellering og landmåling, og har en landmålerstab består av 40 teknikere, ingeniører og sivilingeniører. Geomatikk Survey har sentral godkjenning for ansvarsrett etter den reviderte plan- og bygningsloven for fagområdene, prosjekterende og utførende, og kontroll av disse innenfor tiltaksklasse 3. Mer informasjon om selskapets tjenester finner du på www.geomatikk-survey.no.