: :  Vi tilbyr

  • Deteksjon og påvisningsutstyr
  • IKT og Geoteknikk
  • Landmåling
  • Mobilløsninger
  • GPS
  • Kart

: :  Pressemeldinger

 
Nye rutiner for gravemelding og kabelpåvisning
 
Gravemeldings- og påvisningstjenesten - nye kart
 
Geomatikk AS

Geomatikk AS

Besøksadresse:
Økernveien 94
Postadresse:
0579 OSLO
Telefon:
810 33 400
E-post:
Nettside:
Nettbutikk:
Skriv ut
Geomatikk AS

Geomatikk beskytter samfunnets nervetråder
Vi leverer tjenester og løsninger til netteiere, entreprenører, rådgivende ingeniører, det offentlige og samfunnet for øvrig, som bidrar til å forenkle deres arbeid, samt unngå at kritisk infrastruktur blir skadet.
Våre tjenester og løsninger bidrar til å digitalisere Norge.
Geomatikk AS opererer en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvising med tilknyttede tjenester som søknadsbehandling for vei og VA, samt koordinering av planer - KGrav.

Gravemelding og kabelpåvisning
Geomatikk utfører en landsdekkende gravemeldings- og kabelpåvisningstjeneste for mange kommuner, e-verk og andre eiere av infrastruktur. Registrer henvendelsene på vår Kundeportal - eller kontakt vårt kundesenter. Se komplett oversikt på www.gravemelding.no

Det er etablert en web-basert løsning – Ledningsportalen - for registrering av henvendelser som er tilgjengelig gjennom www.ledningsportalen.no. Her kan man enkelt søke om gravetillatelse eller klarering av området for kabler/ledninger. Våre kundesentre håndterer også henvendelser som kommer inn via e-post og telefon 09146.

Kommer gravearbeidene i konflikt med infrastruktur vil Geomatikk sørge for påvisning av denne infrastrukturen i felt, slik at denne ikke blir skadet

Kart for planlegging og prosjektering
Trenger du kart for planlegging og prosjektering kan dette bestilles gjennom Ledningsportalen for de netteiere som Geomatikk utfører denne tjenesten for. Ledningsportalen er tilgjengelig på www.ledningsportalen.no

Ledningsmåling
Geomatikk har lang erfaring med innmåling av alle typer ledninger. Vi leverer innmåling i henhold til kravene i den nye ledningsregistreringsforskriften. Via vår løsning i Ledningsportalen kan du raskt og enkelt bestille ledningsmåling.

GIS-tjenester
Geomatikk er landets ledende miljø innen dokumentasjon av ledningsnett og har god kompetanse på de fleste NIS og GIS-system som er i bruk på det norske markedet.

Vi benytter avansert feltdatafangstverktøy og har moderne utstyr for geografisk posisjonering som registrerer nettet med avtalt nøyaktighet i henhold til den enkelte netteiers spesifikasjon. Geomatikk har etablert en effektiv produksjonslinje som kan levere data direkte inn i kundenes nettinformasjonssystem.